Obwodowy ster strumieniowy

Mapalu - Obwodowy ster strumieniowy

Obwodowy ster strumieniowy odpowiada na problem nieefektywnego wykorzystywania sterów strumieniowych stosowanych obecnie na jednostkach pływających oraz negatywnych skutków oddziaływania na środowisko morskie z tego tytułu. Stanowi innowację produktową charakteryzującą się nowością cech w skali rynku międzynarodowego.

Jest autorską konstrukcją, charakteryzującą się brakiem poprzecznego tunelu steru, co jest głównym odróżnieniem od produktów konkurencyjnych. Będzie mógł być wykorzystany zarówno w nowo produkowanych jednostkach, jak i w ramach modernizacji użytkowanych już jednostek.

Zalety


  • Posiada dwa silniki (dwie śruby), każdy zapewniający połowę mocy systemu. W przypadku awarii jednego ze sterów system będzie działać w dalszym ciągu a jednostka pozostanie sterowna.

  • Konfiguracja dwa silniki (dwie śruby), gdzie każdy zapewnia połowę mocy systemu, powoduje to, że stosowane są śruby o wiele mniejszych rozmiarów, a więc i tańsze.

  • W układzie takim, przy pracy na ssaniu od strony przeciwnej nabrzeżu oraz przy wyłączonym sterze od strony nabrzeża, nie ma wylotowej strugi hydrodynamicznej dewastującej nabrzeże, a zatem przyczynia się do spadku kosztochłonnych inwestycji związanych z ich odbudową.

  • Posiada zdolność generowania siły naporu przy każdej prędkości – umożliwia to m.in. wykonanie manewru bocznego przemieszczenia (ang. underway crabbing) niezależnie od prędkości. Zaleta ta przyczynia się do podwyższenia bezpieczeństwa żeglugi na każdym typie akwenu.

  • Ze względu na rozkład mocy na dwie burty, całkowita moc steru rozkłada się na dwa silniki, każdy z nich jest więc mniejszy o połowę od konkurencyjnych konstrukcji, posiadających jedną dużą jednostkę napędową. Z tych względów, silniki będą przeważnie silnikami zasilanymi niskimi napięciami. Powoduje to większe bezpieczeństwo obsługi, a także niższe koszty eksploatacyjne oraz mniejsze wymagania kwalifikacji załogi.

  • Obwodowy ster strumieniowy może mieć zastosowanie do wszystkich typów jednostek pływających od 7m wzwyż z napędem mechanicznym, na których istnieje potrzeba zastosowania steru strumieniowego, odznacza się więc dużą skalowalnością ( uniwersalnością).

  • Brak przekładni kątowych jest kolejną cenną zaletą, zmniejsza ona bowiem awaryjność steru strumieniowego oraz obniża koszty konserwacji.

  • Brak poprzecznego tunelu steru zapewnia zwiększenia miejsca ładunkowego oraz poprawia dostęp do miejsc w sekcji dziobowej lub rufowej, które do tej pory były blokowane przez wewnętrzną przestrzeń tunelu.