Projekty

Mapalu Paweł Łuniewski uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Obwodowy ster strumieniowy do zastosowania w jednostkach pływających” o nr POIR.01.01.01-00-0315/20, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt odpowiada na problem nieefektywnego wykorzystania sterów strumieniowych stosowanych obecnie w jednostkach pływających oraz negatywnych skutków oddziaływania na środowisko morskie.
Celem projektu jest opracowanie obwodowego steru strumieniowego do zastosowania w jednostkach pływających o napędzie mechanicznym, który poprzez wdrożenie do bieżącej działalności przyczyni się do podniesienia pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 3 559 534,47 zł.